ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хурлын мэдээлэл
Хэлэлцсэн асуудал:
 1. Шинэ багш авах сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн нэр дэвшигчдийг багшаар ажиллуулах тухай
 2. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш Д.Түвшинтөгсөд сануулах арга хэмжээ авах тухай
 3. Биологийн тэнхимийн дадлагажигч багш М.Хонгорзулыг багшийн албан тушаалд дэвшүүлэн ажиллуулах тухай
 4. Гадаад хэлний төвийн багш Б.Мөнхцэцэгийн чөлөөний хугацааг сунгах тухай
 5. Шинэ багш авах сонгон шалгаруулалт зарлуулах санал авах тухай

Хурлын шийдвэр

 1. Шинээр багш авах сонгон шалгаруулалтаар МУИС-д багшаар ажиллах болзол хангасан Ц.Нямсүрэнг Философи, Шашин судлалын тэнхимд ахлах багшаар, Т.Есүхэйг Улс төр судлалын тэнхимд дадлагажигч багшаар, Б.Энхмааг Эдийн засгийн тэнхимд ахлах багшаар, Н.Ариунзаяаг Сэтгүүл зүй, олон нийтийн тэнхимд ахлах багшаар 2021 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн туршилтын 6 сарын хугацаагаар ажиллуулахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 2. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш Д.Түвшинтөгсөд хатуу анхааруулах арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэв.
 3. МУИС-д Профессор, багш ажиллуулах журмын 7.3 дахь заалт, Биологийн тэнхимийн саналыг үндэслэн дадлагажигч багш М.Хонгорзулыг багшийн албан тушаалд дэвшүүлэн ажиллуулах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 4. Ковид-19 нөхцөл байдлыг харгалзан Гадаад хэлний төвийн багш Б.Мөнхцэцэгийн чөлөөг сунгах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 5. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд шинэ багш авахаар тэнхимүүдээс ирүүлсэн саналыг үндэслэн:
 • Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхим 1 багш
 • Философи, шашин судлалын тэнхим 1 багш авах сонгон шалгаруулалт зарлуулах асуудлыг дэмжиж ЗХНГ-т хүргүүлэхээр тус тус хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Хуваалцах