- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Хурал: 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Улс төр судлалын тэнхимд туслах ажилтан авах тухай
  2. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн туслах ажилтан А.Эрхэсийг ажлаас чөлөөлөх тухай
  3. ШУС-д 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд магистрант, докторантыг туслах /ассистант/-аар ажиллуулах тухай
  4. Газарзүйн тэнхимийн багш А.Орхонсэлэнгийг ажлаас чөлөөлөх тухай
Хурлын шийдвэр:
  1. Улс төр судлалын тэнхимийн туслах ажилтны үндсэн орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар шийдвэрлэв.
  2. Өөрийнх нь хүсэлтээр Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн туслах ажилтан А.Эрхэсийг ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Магистрант, докторантыг туслах /ассистант/-аар ажиллуулах тухай шийдвэр, холбогдох материалыг Ахисан түвшний сургуульд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
  4. Захиргааны санаачилгаар Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын холбогдох заалтуудыг үндэслэн Газар зүйн тэнхимийн дэд профессор А.Орхонсэлэнгийг ажлаас бүрмөсөн чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
Хуваалцах