- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн

хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Физикийн тэнхимийн профессор Ж.Даваасамбуу өөр ажилд шилжсэнтэй холбогдуулан 2021.04.01-ний өдрөөр тасалбар болгон ажлаас чөлөөлөх, тус тэнхимд гэрээт профессор 50%-ийн орон тоон дээр ажиллуулах тухай
  2. Социологи-нийгмийн ажлын тэнхимийн дадлагажигч багш А.Тэнүүнжаргал, Б.Нандинцэцэг нарын туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцэх
  3. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд туслах ажилтан авах сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Ц.Нямхүүг тус тэнхимд ажиллуулах тухай

Хурлын шийдвэр:

  1. Физикийн тэнхимийн профессор Ж.Даваасамбууг ажлаас чөлөөлж, энэ хичээлийн жилийг дуустал тус тэнхимд гэрээт профессор 50%-ийн орон тоон дээр ажиллуулах тэнхимийн саналыг дэмжиж ЗХНГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
  2. МУИС-д профессор багш ажиллуулах журмын 7.3 дахь заалтын дагуу тайлангаа хэлэлцүүлсэн Социологи-Нийгмийн ажлын тэнхимийн дадлагажигч багш А.Тэнүүнжаргал, Б.Нандинцэцэг нарыг жинхлүүлэн ажиллуулах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд туслах ажилтан авах сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн  Ц.Нямхүүг  тус тэнхимд туршилтын хугацаагаар ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
Хуваалцах