- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн цахим  хурлын мэдээлэл
Хэлэлцсэн асуудал:
 1. Эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгчийг томилох тухай /Тэнхимээс ирүүлсэн санал/
 2. Химийн тэнхимийн багш Г.Оюунбилэгийн цалинтай чөлөө авах тухай хүсэлт
 3. ЗХНГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн хэрэгжилтийн тухай
 4. ШУС-ийн Эрдмийн зөвлөл, салбарын эрдмийн зөвлөлийг хуралдуулах тухай
Шийдвэрлэсэн нь:
 1. Эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгчийг сонгон томилохтой холбоотой зохион байгуулагдсан тэнхимийн хурлын шийдвэрийг захиргааны зөвлөлөөс дэмжиж уг санал хураалтын үр дүнгээр Эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгчийг томилуулах саналыг МУИС-ийн захиргаанд уламжилахаар шийдвэрлэв.
 2. Химийн тэнхимийн дэд профессор Г.Оюунбилэгийг Япон улсын Иватэ их сургуульд судалгааны ажил хийлгэхээр томилон ажиллуулж, хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй явуулах үүрэг өгөхөөр шийдвэрлэв.
 3. ЗХНГ-аас ирүүлсэн албан бичигт дурдсан хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг биелүүлж ажиллахаар шийдвэрлэв.
 4. ШУС-ийн Эрдмийн зөвлөл, салбарын эрдмийн зөвлөлийг 04.21-нд цахимаар хуралдуулахаар шийдвэрлэв.
 5. Цаг үеийн асуудлаар “МУИС-ийн профессор багш ажиллуулах журам”-д өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах
 6. ШУС-ийн сургалт, судалгааны орчныг сайжруулах, олон улсын санхүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлэх замаар хөрөнгө оруулалт хийсэн багшид урамшуулал олгох журам” боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах
 7. Элсэлтийн квот хүрэхгүй хөтөлбөрийн талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулах 3 ажлын хэсэг байгуулж, тушаал гаргахаар шийдвэрлэв.
Хуваалцах