“АЗИ СУДЛАЛ” (ICAS2021) ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛНО. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

     “Ази судлал” ICAS2021 Олон Улсын Эрдэм шинжилгээний VII хурлыг МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын Ази судлалын тэнхим, ШУТИС-ийн ГХС-ийн Ази судлалын тэнхим, МУБИС-ийн НХУС-ийн Дорно дахины хэл,
аргазүйн тэнхим хамтран 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны Баасан гарагт цахимаар зохион байгуулна.
Тус хурал нь Ази судлалын чиглэлээр сургалт, судалгаа эрхэлж буй дотоод, гадаадын багш, эрдэмтэн, судлаачдын сүүлийн үеийн судалгааны ажлын үр дүнтэй танилцах, салбарын тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх, улмаар цаашдын сургалт, судалгааны чиглэлийг тодорхойлж эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болно.

Салбар хуралдаан:

  • Хэл шинжлэл, үсэг бичиг судлал
  • Түүх, археологи
  • Олон улс, орон судлал
  • Утга зохиол, соёл судлал
  • Философи
  • Боловсрол судлал, заах аргазүй

Хөтөлбөртэй энд дарж танилцана уу