МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль | Байгалийн ухааны салбар /1-р хэсэг/ – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль