МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль | Нийгмийн ухааны салбар /1-р хэсэг/ – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль