МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль | Нийгмийн ухааны салбар /1-р хэсэг/ – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль