МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль | Хүмүүнлэгийн ухааны салбар /2-р хэсэг/ – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль