МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль | Хүмүүнлэгийн ухааны салбар /2-р хэсэг/ – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль