“ГАДААД ХЭЛ СОЁЛ СУДЛАЛ” сэтгүүлд өгүүлэл хүлээн авна. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль