Mongolian Journal of English Language and Culture сэтгүүлд өгүүлэл хүлээн авна – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль


Mongolian Journal of English Language and Culture сэтгүүлд өгүүлэл хүлээн авна

Сэтгүүлийн нэр: Mongolian Journal of English Language and Culture

МУИС-ШУС-Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Их Британи, Америк судлалын тэнхимээс олон улсын ISSN: 2410-1389 дугаартайгаар жил бүр эрхлэн гаргадаг тус сэтгүүл нь англи хэл заах аргазүй, хэл шинжлэл, орчуулгазүй, Англи, Америк орон судлал, соёл судлалын чиглэлээр англи хэлээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авч хөндлөнгийн давхар хянан магадлагаа хийн, шаардлага хангасан өгүүллийг хэвлэн нийтэлдэг. 2021 оны 5-р сард хэвлэгдэх дугаартаа өгүүлэл хүлээн авна.

 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болон бусад мэдээллийг issn24101389@gmail.com хаягаар хүлээн авна. Илгээж буй өгүүлэл нь хавсралтад дурьдсан “Эрдэм шинжилгээний бичигт тавигдах ерөнхий шаардлага”-г хангасан байх шаардлагатай.
 • “Эрдэм шинжилгээний бичигт тавигдах ерөнхий шаардлагыг эндээс татаж авна уу.
  Хугацаа: 2020 оны 11-р сарын 1-с 2021 оны 3-р сарын 1 хүртэл
 • Илгээсэн өгүүллийг бүтцийн болон техникийн шаардлага хангасан эсэхийг хянасны дараа мэргэжлийн хянан магадлагаанд илгээх эсэхийг мэдэгдэнэ.
  Хугацаа: 2021 оны 3-р сарын 15 хүртэл

/Техникийн шаардлага хангасан өгүүллийн зохиогч(ид) хянан магадлагааны зардал 30,000 төгрөгийг урьдчилж төлсөнөөр хянан магадлагаа хийх боломжтой болно. Өгүүлэл сэтгүүлд хэвлүүлэх шаардлага хангасан хангаагүй аль ч тохиолдолд дээрх төлбөрийг буцаан олгохгүй./

 • Техникийн шаардлага хангасан бичвэрийг редакцийн зөвлөлийн гишүүд, хөндлөнгийн шинжээчид уншиж, хянана.
  Хугацаа: 2021 оны 3-р сарын 15-с 2021 оны 4-р сарын 15 хүртэл
 • Хянан магадлагаа хийсний дараа зохиогч(ид) өгүүлэлдээ шаардлагатай засварыг оруулна.
  Хугацаа: 2021 оны 4-р сарын 15-с 2021 оны 5-р сарын 1 хүртэл
 • Сэтгүүлийн редакц эцсийн байдлаар шаардлага хангасан өгүүллүүдийг хэвлэлтэд бэлтгэж, сэтгүүлийг хэвлүүлнэ.
  Хугацаа: 2021 оны 5-р сарын 1-с 2021 оны 5-р сарын 15 хүртэл

Сэтгүүлийн редакцтай холбоо барих:

 • Утасны дугаар: 77307730 (2238); 88039327;
 • Цахим  хаяг: issn24101389@gmail.com
 • Хаяг: МУИС, Хичээлийн 2-р байр 400, 401 тоот, Их Британи, Америк Судлалын Тэнхим