- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 03,17-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимд туслах ажилтан авах тухай
  2. Гадаад хэлний төвийн багш Ж.Цэрэндэжидийн чөлөөний хугацааг сунгах тухай
  3. Улс төр судлалын тэнхимд туслах ажилтан авах сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн  Г.Баярчимэгийг ажиллуулах тухай

Хурлын шийдвэр:

  1. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн туслах ажилтны үндсэн орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар шийдвэрлэв.
  2. Ковид-19 нөхцөл байдлыг харгалзан Гадаад хэлний төвийн багш Ж.Цэрэндэжидийн чөлөөгөө сунгуулах өөрийн хүсэлт болон Гадаад хэлний төвийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Улс төр судлалын тэнхимд туслах ажилтан авах сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн  Г.Баярчимэгийг ажиллуулах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

Хуваалцах