Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (ICAS 2022) – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль