“Гоо зүйн боловсрол ба орчин үе” эрдэм шинжилгээний бага хуралд судалгааны ажлаа хэлэлцүүлэхийг урьж байна. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль