“Ази судлал” (ICAS2022) Олон улсын эрдэм шинжилгээний VIII хурал боллоо – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль