Их дээд сургуулийн оюутны Орос хэлний XI олимпиад – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль