БУС-ын бакалаврын түвшний оюутны ЭШ-ний нэгдсэн хурал – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

БУС-ын бакалаврын түвшний оюутны ЭШ-ний нэгдсэн хурал 2023 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 09 цагаас эхлэн Номын сангийн 502 тоот хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

Сонирхсон бүх хүнд нээлттэй