Антропологи, археологийн тэнхимийн оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль