Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам – 2021 – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль