Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам – 2021 - МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль