ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ.

 

Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн зөвлөлийн хурал 2024 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 15.00 цагт МУИС-ийн 2-р байрны 307 тоот өрөөнд хуралдав.

Хурлаар дараах асуудлыг шийдвэрлэв.

БШУЯ-ны ШУТС-д МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын багш нарын мэдүүлж буй дараах гурван төслийг ХУС-ын эрдмийн зөвлөлийн гишүүд хэлэлцэж дараагийн шатанд явуулахаар санал нэгтэй дэмжив.

  1. Түүхийн тэнхимийн багш, доктор О.Оюунжаргалын удирдах “Манж Чин улс ба Монголчууд” сэдэвт суурь судалгааны төсөл,
  2. Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимийн багш, доктор Ж.Ганбаатар удирдах “Монгол хэлний авиалбарын хувьслын судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны төсөл,
  3. Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимийн багш, доктор О.Дэмчигмаагийн удирдах “Монгол Данжуурын хуучирсан болон түүхэн үг хэллэгийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны төсөл болно.
  4. ЕСТ-ийн ахлах багш Б.Пүрэвсүрэн, цагийн багш, Гадаад хэл шинжлэл хөтөлбөрийн докторант Ц.Сэлэнгэ, магистрант Т.Батцэцэг нарын хамтарсан МУИС-ийн Ерөнхий суурийн ИСПАНИ ХЭЛ 1 (SPAN100) хичээлээр үзэх Испани хэл /Анхан шат/ сурах бичиг зохиох төслийн саналыг дэмжиж дараагийн шатанд явуулав.