Эрдэм шинжилгээний хурал – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2023-01-27
“Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам-2023” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна
“Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам-2023” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг […]
2022-04-11
“Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам – 2022” ЭШХ
2021-04-04
Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам – 2021