Эрдэм шинжилгээний хурал – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль