Дотоод хамтын ажиллагаа – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль