ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурал 2024 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 14 цагаас 2-р байрны 439 тоот өрөөнд хуралдана. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурал 2024 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 14 цагаас 2-р байрны 439 тоот өрөөнд хуралдана.

Уг хурлаар Эрдмийн Зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх хүсэлт ирүүлсэн багш нарын

  1. Нэг сэдэвт бүтээл
  2. Сурах бичиг
  3. Гарын авлага, орчуулгын бүтээлийг тус тус хэлэлцэнэ.