“Шинжлэх ухаан, технологийн сэргэлт: Их сургуулийн бодлого” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулагдлаа. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль