“МУИС-ийн оюутан ёс суртахуунаараа манлайлна” Аян зохион байгуулагдаж байна. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль