- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, тэнхимийн эрхлэгчийг томилох тухай
 2. Дадлагажигч багшийн тайланг хэлэлцэх, багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах тухай
 3. Европ судлалын тэнхимийн эрхлэгчийн ажилласан хугацааны тайланг тэнхимээр хэлэлцүүлсэн тухай
 4. Лаборантыг ажлаас чөлөөлөх тухай
 5. Багштай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний төсөлд санал өгөх тухай
 6. Хасагдах болзол хангасан бакалавр, магистрант, докторант суралцагчийг сургуулиас чөлөөлөх тухай
Хурлын шийдвэр:
 1. Математикийн тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, тэнхимийн эрхлэгчийг томилуулах тэнхимээс ирүүлсэн саналыг МУИС-ийн захиралд уламжлахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 2. МУИС-д профессор багш ажиллуулах журмын 7.3 дахь заалтын дагуу тайлангаа хэлэлцүүлсэн Монгол хэл хэлшинжлэлийн тэнхимийн дадлагажигч багш Б.Энхсувдыг багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 3. Европ судлалын тэнхимийн эрхлэгч С.Булгантамирын ажлыг хангалттай гэж үнэлсэн тэнхимийн хурлын тэмдэглэлийг тайлангийн хамт ЗХНГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 4. Өөрийнх нь хүсэлт, өөр ажилд шилжин ажиллах болсон Эдийн засгийн тэнхимийн лаборант Б.Батдэлгэрийн ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 5. Холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн санал, МУИС-ийн Сургалтын журмын 4.11.3.2 заалтад /сургуулиас хасах/ хамрагдсан БУС, НУС, ХУС-ын нэр бүхий бакалавр, магистр, докторын суралцагчдыг сургуулиас чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 6. МУИС-ийн Багштай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний төсөлд тэнхим болон багш нараас өгсөн саналыг нэгтгэн ЗХНГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

 

Хуваалцах