ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Ази судлалын тэнхимийн багш Б.Аръяажавт цалингүй чөлөө олгох тухай
 2. Ази судлалын 8 хөтөлбөр, Европ судлалын 5 хөтөлбөр, Их Британи, Америк судлалын 3 хөтөлбөрийг 2020-2021 онд Үндэсний магадлан итгэмжлэлд оруулах тухай
 3. Туршилтын хугацаа нь дууссан Эдийн засгийн тэнхимийн багш С.Даваасүрэн, З.Баасандорж нарыг жинхлүүлэн ажиллуулах
 4. Дэд профессор Н.Ууганбаатарыг хоёр тэнхимд харьяалалтай ажиллуулах тухай
 5. Химийн тэнхимд туслах ажилтан авах сонгон шалгаруулалт зарлуулах тухай
 6. Химийн тэнхимийн профессор О.Болормаагийн ирүүлсэн өргөдлийн тухай
 7. Буцалтгүй тусламж олгох тухай
 8. Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимд багш авах тухай
Хурлын шийдвэр:
 1. БНТУ-д докторантурт суралцах болсон Ази судлалын тэнхимийн багш Б.Аръяажавт  4 жилийн хугацаатай цалингүй чөлөө олгож НДШ-ийг ХДЖ-ын 7.3.7-д зааснаар төлөх асуудлыг шийдвэрлэв.
 2. Ази судлалын 8 хөтөлбөр, Европ судлалын 5 хөтөлбөр, Их Британи, Америк судлалын 3, нийт 16 хөтөлбөрийг 2020-2021 онд Үндэсний магадлан итгэмжлэлд оруулах асуудлыг дэмжиж, хурлын шийдвэр, албан тоотыг БМИҮЗ-д хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 3. МУИС-д профессор багш ажиллуулах журмын 7.3 дахь заалтын дагуу тайлангаа хэлэлцүүлсэн Эдийн засгийн тэнхимийн дадлагажигч багш З.Баасандоржийг жинхлүүлэн ажиллуулах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 4. Өөрийнх нь хүсэлт болон МУИС-д профессор багш ажиллуулах журмын холбогдох заалт, Эдийн засгийн тэнхимийн багш нарын олонхын дэмжсэн саналаар дэд профессор Н.Ууганбаатарыг Эдийн засаг, Математикийн тэнхимд давхар харьяалалтай ажиллуулах асуудлыг дэмжиж ЗХНГ-т уламжлахаар шийдвэрлэв.
 5. Органик химийн лабораторийн лаборант М.Нямжаргалыг дотоод шилжилтээр Химийн тэнхимийн туслах ажилтнаар шилжүүлэн ажиллуулах шийдлийг ЗХНГ-т уламжлахаар шийдвэрлэв.
 6. Үйлчилгээний ажилтан Д.Наранжаргалд ХДЖ-ын 8.2.1.4 дэх заалтыг үндэслэн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгохоор шийдвэрлэв.
 7. Шинээр багш авах сонгон шалгаруулалтаар МУИС-д багшаар ажиллах болзол хангасан  Б.Түвшинтөрийг Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимд дадлагажигч багшаар авах асуудлыг дэмжиж ЗХНГ-т уламжлахаар шийдвэрлэв.
Хуваалцах